อาหารปลอดภัย ห่างไกลเชื้อดื้อยา

สกุลตลา วิจิตร บริษัท โก ออแกนิคส์ จำกัด ผู้ประกอบการอาหารออแกนิคส์แนะนำวิธีที่ผู้บริโภคจะสามารถเลือกอาหารที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงยาปฏิชีวนะที่ปนเปื้อนในวงจรการผลิตอาหาร

หยุด ใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น หยุด เชื้อดื้อยา

อย่าลืมบอกต่อคนที่คุณรัก

จัดทำโดยศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เนื่องในโอกาส สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563