Category Archives: สิ่งพิมพ์

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 51 : สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย พ.ศ. 2565

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 51 : สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด

Continue reading ยาวิพากษ์ฉบับที่ 51 : สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย พ.ศ. 2565

ไฟล์สื่อจากหลายหน่วยงาน รวบรวมโดยกองสุขศึกษา

ลิงค์ Google Drive รวมสื่อความรู้ประเด็นเชื้อดื้อยา-ยาต้านแบคทีเรีย รวบรวมโดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

https://drive.google.com/folderview?id=12136T2lJRpEYGpJGawPg_s4vko2YXMO8

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 42: แบคทีเรียหรือไวรัส เช็กให้ชัดก่อนกินยาปฏิชีวนะ

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 42: แบคทีเรียหรือไวรัส เช็กให้ชัดก่อนกินยาปฏิชีวนะ

ดาวน์โหลด

Continue reading ยาวิพากษ์ฉบับที่ 42: แบคทีเรียหรือไวรัส เช็กให้ชัดก่อนกินยาปฏิชีวนะ

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 38: สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย 2561: หวัดเจ็บคอไม่ง้อยา

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 38: สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย 2561: หวัดเจ็บคอไม่ง้อยา

ดาวน์โหลด

(หากดาวน์โหลดไม่ได้ ให้คลิกขวา แล้วเลือก Save link as…)