ความรู้สำหรับประชาชน

รวบรวมความรู้พื้นฐานเพื่อทำความเข้าใจเรื่อง “เชื้อดื้อยา” สำหรับประชาชนทั่วไป แบบเข้าใจง่ายๆ


ทำความเข้าใจ “เชื้อดื้อยา”

แอนิเมชั่น อธิบายที่มาและความสำคัญของปัญหา “เชื้อดื้อยา

แผ่นความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา โดย สสส. แผ่นพับความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ต้องการทำความเข้าใจเรื่อง “เชื้อดื้อยา”


จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นหวัดไวรัสหรือแบคทีเรีย

วิธีส่องคอเมื่อเป็นหวัดเจ็บคอ เพื่อเช็คว่าเป็นหวัดจากไวรัสหรือแบคทีเรีย