ยาวิพากษ์ฉบับที่ 51 : สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย พ.ศ. 2565

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 51 : สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด

Continue reading ยาวิพากษ์ฉบับที่ 51 : สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย พ.ศ. 2565

สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านจุลชีพ 2565

วันที่ 18-24 พฤศจิกายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็น World Antimicrobial Awareness Week (สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านจุลชีพโลก)
โดยในปีนี้ได้กำหนดธีม Prevent Antimicrobial Resistant Together (ร่วมกันป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ … บทบาทของทุกคน) และสโลแกน: Antimicrobial: Handle with Care (ยาต้านจุลชีพ: ใช้อย่างระมัดระวัง)

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ขอเชิญทุกท่านทั้งในนามส่วนตัวและในนามองค์กร ร่วมรณรงค์ “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านจุลชีพ 2565” ในระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2565

ร่วมรณรงค์ด้วยการถือป้ายข้อความ “ร่วมกันป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ …บทบาทของทุกคน” ถ่ายรูปเดี่ยวหรือกลุ่มแล้วโพสต์บนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

Continue reading สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านจุลชีพ 2565

รายการ Less waste talk: EP11 : ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) และความตระหนักรู้ สู่วิถีใหม่ ปลอดภัยจากเชื้อดื้อยา

รายการ Less waste talk: EP11

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-15.00 น.

รับชม

แขกรับเชิญ ภญ.ดร.นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ อย. จะมาเล่าเรื่องความตระหนักรู้ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) และความตระหนักรู้ สู่วิถีใหม่ ปลอดภัยจากเชื้อดื้อยา รวมถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เรื่องเชื้อดื้อยาในอนาคต

พิธีเปิดงาน “สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564”

พิธีเปิดงาน “สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564”

ส่งต่อความรู้ วิถีใหม่ หยุดภัยเชื้อดื้อยา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

จัดในรูปแบบออนไลน์

Continue reading พิธีเปิดงาน “สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564”

ผลการประกวดคลิปวิดีโอและคำขวัญ “ส่งต่อความรู้สู่วิถีใหม่ หยุดภัยเชื้อดื้อยา”

วิดีโอพิธีมอบรางวัล

การประกวด “ส่งต่อความรู้ สู่วิถีใหม่ หยุด เชื้อดื้อยา” พ.ศ. 2564 จัดโดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สนับสนุนการประกวดโดย ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

ประกวด คลิปวิดีโอ และ คำขวัญ ชิงเงินรางวัลกว่า 31,500 บาท ภายใต้หัวข้อ”ส่งต่อความรู้ สู่วิถีใหม่ หยุด เชื้อดื้อยา” “Spread awareness, Stop resistance

ผลงานประเภทคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 1 นาที

ผลงานประเภทคำขวัญ

Continue reading ผลการประกวดคลิปวิดีโอและคำขวัญ “ส่งต่อความรู้สู่วิถีใหม่ หยุดภัยเชื้อดื้อยา”