หน้าแรก

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมรณรงค์
สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย” ได้ที่เว็บไซต์นี้
และเฟซบุ๊ก Antibiotic Awareness Thailand


ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเชื้อดื้อยาและการกินยาปฎิชีวนะที่ถูกวิธีพจนานุกรมเชื้อดื้อยา


checklist_color
แบบทดสอบ “พฤติกรรมที่สามารถส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยา”