Tag Archives: WorldAntimicrobialAwarenessWeek

ขอเชิญร่วมรณรงค์ “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ พ.ศ. 2566” (World AMR Awareness Week 2023)

ขอเชิญร่วมรณรงค์ “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ พ.ศ. 2566” (World AMR Awareness Week 2023) ระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2566

ถือป้ายรณรงค์แล้วถ่ายรูปเดี่ยวหรือกลุ่ม โพสต์บนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ

Continue reading ขอเชิญร่วมรณรงค์ “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ พ.ศ. 2566” (World AMR Awareness Week 2023)