Category Archives: พ.ศ. 2565

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 51 : สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย พ.ศ. 2565

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 51 : สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด

Continue reading ยาวิพากษ์ฉบับที่ 51 : สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย พ.ศ. 2565

สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านจุลชีพ 2565

วันที่ 18-24 พฤศจิกายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็น World Antimicrobial Awareness Week (สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านจุลชีพโลก)
โดยในปีนี้ได้กำหนดธีม Prevent Antimicrobial Resistant Together (ร่วมกันป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ … บทบาทของทุกคน) และสโลแกน: Antimicrobial: Handle with Care (ยาต้านจุลชีพ: ใช้อย่างระมัดระวัง)

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ขอเชิญทุกท่านทั้งในนามส่วนตัวและในนามองค์กร ร่วมรณรงค์ “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านจุลชีพ 2565” ในระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2565

ร่วมรณรงค์ด้วยการถือป้ายข้อความ “ร่วมกันป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ …บทบาทของทุกคน” ถ่ายรูปเดี่ยวหรือกลุ่มแล้วโพสต์บนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

Continue reading สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านจุลชีพ 2565