ส่องคออย่างไรให้รู้ว่าไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำวิธีส่องคอด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ที่เป็นหวัด-เจ็บคอ ตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตนเอง ว่าอาการหวัด-เจ็บคอ ของตน เป็นการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย

อาการหวัด-เจ็บคอ ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส จึงมักไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ เพราะไม่ช่วยให้หายเร็วขึ้น และยังเพิ่มความเสี่ยงจากอันตรายของการแพ้ยาและการเกิดเชื้อดื้อยา

หยุด ใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น หยุด เชื้อดื้อยา

อย่าลืมบอกต่อคนที่คุณรัก

จัดทำโดยศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เนื่องในโอกาส สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563