เชื้อดื้อยาในยุค Covid-19

สถานการณ์ของเชื้อดื้อยาในยุคการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างไร และการปฏิบัติตนตามแบบ New Normal ส่งผลอย่างไรต่อการติดเชื้ออื่นๆ

อ.ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์ จากภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาไขข้อข้องใจให้ได้ทราบกัน

หยุด ใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น หยุด เชื้อดื้อยา

อย่าลืมบอกต่อคนที่คุณรัก ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เนื่องในโอกาส สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563