สมุนไพรที่ใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ

ภญ.วัจนา ตั้งความเพียร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศวร ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะใน 3 โรค หวัด-เจ็บคอ ท้องเสีย แผลสะอาด

หวัด-เจ็บคอ ใช้ฟ้าทะลายโจรและมะขามป้อม

ท้องเสีย ใช้ฟ้าทะลายโจร

แผลสะอาด ใช้ยาใส่แผลจากเปลือกมังคุด

หยุด ใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น หยุด เชื้อดื้อยา

อย่าลืมบอกต่อคนที่คุณรัก

จัดทำโดยศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เนื่องในโอกาส สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563

#เป็นอะไรก็ใช้ยาปฏิชีวนะเป็นที่มาของความตาย​​ #เชื้อดื้อยา​​ #สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย​​ #WAAW2020​​ #AntimicrobialsHandleWithCare​​ #UnitedToPreserveAntimicrobials​