ผลการประกวดคลิปวิดีโอและคำขวัญ “ส่งต่อความรู้สู่วิถีใหม่ หยุดภัยเชื้อดื้อยา”

วิดีโอพิธีมอบรางวัล

การประกวด “ส่งต่อความรู้ สู่วิถีใหม่ หยุด เชื้อดื้อยา” พ.ศ. 2564 จัดโดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สนับสนุนการประกวดโดย ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

ประกวด คลิปวิดีโอ และ คำขวัญ ชิงเงินรางวัลกว่า 31,500 บาท ภายใต้หัวข้อ”ส่งต่อความรู้ สู่วิถีใหม่ หยุด เชื้อดื้อยา” “Spread awareness, Stop resistance

ผลงานประเภทคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 1 นาที

ผลงานประเภทคำขวัญ