ท้องเสียไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

รศ.ภก.ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความรู้ในการดูแลตนเองเมื่อมีอาการท้องเสีย

อาการท้องเสียเกิดได้ทั้งจากการติดเชื้อ (ไวรัสหรือแบคทีเรีย) และไม่ติดเชื้อ (สารพิษในอาหารหรืออาหารเป็นพิษ) ร้อยละ 90 ของคนที่ท้องเสียไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ เพราะไม่ช่วยให้อาการดีขึ้น (ยกเว้นในผู้ป่วยบางกลุ่มเช่น เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้สูงอายุ ผูัที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่มีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง) การรักษาการท้องเสียทำได้โดยการดื่มผงน้ำตาลเกลือแแร่ ORS เพื่อชดเชยน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไป อาการท้องเสียที่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ สังเกตจาก

1. มีไข้ ร่วมกับอาการ ถ่ายเป็นมูกเลือด, ปวดบิด ปวดเกร็งที่ทวารหนัก, อุจจาระพุ่ง ไหลเหมือนน้ำซาวข้าว

2. มีไข้สูง ในการใช้ยาปฏิชีวนะ ควรไดัรับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร

หยุด ใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น หยุด เชื้อดื้อยา อย่าลืมบอกต่อคนที่คุณรัก

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เนื่องในโอกาส สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563