World Antimicrobial Awareness Week 2020

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดจัดกิจกรรม “World Antimicrobial Awareness Week 2020” ในวัน 18-24 พฤศจิกายน 2563

โดยคำขวัญในการรณรงค์ประจำปีนี้ได้แก่ “Antimicrobials: handle with care” ซึ่งใช้ได้กับการรณรงค์ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการรณรงค์เฉพาะด้านสุขภาพของมนุษย์คือ “United to preservation antimicrobials

รายละเอียดเพิ่มเติม