เตรียมตรวจสอบสวนส้มใช้ยาปฏิชีวนะ จ.เชียงใหม่

23 พ.ย. 2561 Thai PBS l สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเข้าตรวจสอบผลผลิตส้ม หลังพบเกษตรกรบางส่วนใช้ยาปฏิชีวนะฉีดต้นส้ม ทำให้มีความเสี่ยง ก่อให้เกิดการติดเชื้อดื้อยา