เชื้อดื้อยาทำคนตายทั่วโลกปีละ 7 แสนคน อย่าซื้อยาฆ่าเชื้อกินเอง

13 พ.ย. 2561 รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง MCOT HD

เชื้อดื้อยาทำคนตายทั่วโลกปีละ 7 แสนคน คนไทยตายวันละร้อยคน อย่าซื้อยาฆ่าเชื้อกินเอง กับ ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผจก.ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย