สูญเสียคุณแม่จากเชื้อดื้อยา

ถ่ายทอดประสบการณ์จริง การสูญเสียสมาชิกในครอบครัวจากการติดเชื้อดื้อยา โดย พญ.กุหลาบ จิตต์มิตรภาพ ผู้สูญเสียคุณแม่จากการติดเชื้อดื้อยา

“เป็นอะไรก็ใช้ยา (ปฏิชีวนะ) เป็นที่มาของความตาย”

ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาประมาณ 700,000 คน ต่อปี การใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นและมากเกินไป ทำให้เกิดเชื้อดื้อยา เพราะอาจทำให้เชื้อโรคเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตัวเองเพื่อต่อสู้กับยา จนไม่สามารถใช้ยาตัวเดิมในการรักษาได้ ส่งผลให้ตัองเปลี่ยนชนิดของยาหรือเพิ่มปริมาณยาให้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอาจทำให้การรักษาไม่หาย ต้องใช้เวลารักษานานขึ้น ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

หากเรามีอาการเป็นหวัดเจ็บคอธรรมดา อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 38 องศา แค่นอนหลับพักผ่อน ดื่มน้ำอุ่น ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

หยุด ใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น หยุด เชื้อดื้อยา อย่าลืมบอกต่อคนที่คุณรัก

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เนื่องในโอกาส “สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563

#เป็นอะไรก็ใช้ยาปฏิชีวนะเป็นที่มาของความตาย #waaw2020 #สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย #เชื้อดื้อยา #AntimicrobialsHandleWithCare #UnitedToPreserveAntimicrobials