Category Archives: ข่าว/การประชาสัมพันธ์

เปิดบัญชียายอดแย่ที่ควรถอดออกจากประเทศไทย

ดาวน์โหลดรายการยาต้านแบคทีเรียไม่เหมาะสมที่ควรถอนทะเบียน

เตือนประชาชนระวังตำรับยาต้านแบคทีเรียบางรายการที่ไม่ เหมาะสม ใช้ไม่ได้ผล เสี่ยงสุขภาพ และเสี่ยงต่อเชื้อดื้อยา เสียชีวิตจากการดื้อยา ส่งผลต่อมูลค่าเศรษฐกิจ  เผย“ยาอม-ยาแก้ท้องเสีย  และยาฝาแฝด ทำให้ชาวบ้านสับสน” มีส่วนผสมของยาต้านแบคทีเรียโดยไม่จำเป็น ชี้เด็กกลุ่มเสี่ยงดื้อยาสูงสุด เหตุผู้ปกครองใช้เพื่อการรักษาผิดประเภท ด้านเครือข่ายนักวิชาการเล็งยื่นหนังสือถึง รมว.สธ.แนะ อย.ถอนบัญชียายอดแย่ 

Continue reading เปิดบัญชียายอดแย่ที่ควรถอดออกจากประเทศไทย