Category Archives: การสำรวจ

แบบทดสอบ 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา

ทำแบบสอบถามแบบออนไลน์

ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์


ดาวน์โหลดแบบสอบถามทาง Google Drive สำหรับนำไปปริ๊นท์ หรือดาวน์โหลดผ่านลิงค์ด้านล่าง (แนะนำให้ใช้วิธีคลิกขวา แล้วเลือก save link as)

  1. แบบทดสอบ 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา (สี)
  2. แบบทดสอบ 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา (ขาวดำ)
  3. เหตุผล 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา หน้าที่ 1 
  4. เหตุผล 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา หน้าที่  2

Continue reading แบบทดสอบ 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา