Less waste talk: EP9 “ขวดไร้ฉลาก และ ฟอนต์พิมพ์ประหยัดหมึก”

Less waste talk: EP9 “ขวดไร้ฉลาก และ ฟอนต์พิมพ์ประหยัดหมึก”

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-15.00 น.

รับชม

รายการ: รายการพูดคุย update ข่าวสาร และนำเสนอมุมมองที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทำให้ผู้คนเกิดแรงบันดาลใจและตระหนักถึงบทบาทของตน ที่สามารถช่วยโลกนี้ให้ดีขึ้นได้ ด้วยการ “ลงมือทำ

แขกรับเชิญ: คุณดาริน กําเนิดรัตน์ สื่อมวลชนอิสระ ที่มีความสนใจงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและยั่งยืนทางอาหาร รวมถึงเรื่องการดูแลสุขภาพ วันนี้เธอจะมา แบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ของการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในร่างกายด้วย “อาหาร Prebiotic และ Probiotic” ให้พวกเราได้ฟังกัน

ดำเนินรายการโดยคุณชูเกียรติ โกแมน และ คุณกาญจนา หงษ์หยก