การดื้อยาเกิดได้อย่างไร?

ทำความเข้าใจกลไกการเกิดเชื้อดื้อยากันแบบง่ายๆ

ภาพชุดการดื้อยาเกิดขึ้นได้อย่างไร ทางเฟซบุ๊ก

1. การดื้อยาเกิดได้อย่างไร?
2. ร่างกายของเรามีแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอยู่มากมาย และเราก็ได้รับแบคทีเรียตัว
ร้ายจากภายนอกมาจู่โจมเราทำให้เกิดโรคยาต้านแบคทีเรียที่กินเข้าไปสามารถกำจัดแบคทีเรียทั้งที่มีประโยชน์และเป็นโทษต่อร่างกาย แต่ไม่มียาชนิดใดที่กำจัดแบคทีเรียได้หมดสิ้นทุกชนิด
แบคทีเรียที่รอดชีวิตกลับสร้างตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้น้ กลายเป็นเชื้อดื้อยา พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนมากขึ้นหรือแพร่สารพันธุกรรมไปสู่เชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์อื่นได้
เมื่อพัฒนาไปเรื่อยๆจากการได้รับยาต้านแบคทีเรียที่ไม่จำเป็นหรือขนาดไม่เหมาะสม ในที่สุดแบคทีเรียเหล่านี้จะกลายเป็น SUPERBUG หรือแบคทีเรียดื้อยาที่รักษาได้ยากหรืออาจไม่มียารักษาเลย