ความรู้สำหรับประชาชน

  1. “เชื้อดื้อยา” อธิบายการเกิดเชื้อดื้อยาให้เข้าใจง่ายๆในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
  2. แผ่นความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา โดย สสส.
  3. สื่อวิดีโอ Billboard โดย สสส.