ความรู้สำหรับประชาชน

  1. “เชื้อดื้อยา” อธิบายการเกิดเชื้อดื้อยาให้เข้าใจง่ายๆในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
  2. 10 ข้อควรรู้ ยาต้านแบคทีเรีย
  3. แผ่นความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา โดย สสส.
  4. วิดีโอโดย สสส.