สื่อ กพย.

สื่อความรู้ประเด็นเชื้อดื้อยาของ กพย.

  1. หนังสือ
  2. สื่อสิ่งพิมพ์โครงการ ASU (แผ่นพับ โปสเตอร์ โรลอัพ)
  3. สื่อทาง Social Media
  4. สื่อวิดีโอ
    1. กิจกรรมและสื่อวิดีโอ
    2. วิดีโอพื้นบ้าน