Category Archives: พ.ศ. 2561

กิจกรรม “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย 2561” โดย กพย.

เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามที่4 กรุงเทพฯ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และ สสส. จัดกิจกรรมสัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2561

Continue reading กิจกรรม “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย 2561” โดย กพย.

ให้สัมภาษณ์รายการเปิดโลกความรู้ ทางสถานีวิทยุ ททบ. 94.0 MHz

ฟังย้อนหลังรายการเปิดโลกความรู้

กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย 2561 ให้สัมภาษณ์รายการเปิดโลกความรู้ สถานีวิทยุ ททบ. 94.0 MHz ให้สัมภาษณ์ 4 ตอน

  1. ผลกระทบของยาต้านแบคทีเรียในผู้ป่วยเด็ก โดย รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (1 พ.ย. 2561)
  2. ประสบการณ์ค่ารักษา ปอดติดเชื้อดื้อยา” เกือบ 1 ล้านบาท
    โดย คุณจุฬา มณีวงศ์ – ผู้ปกครองคนไข้เด็ก (2 พ.ย. 2561)
  3. การรณรงค์สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย สำคัญกับคนไทยอย่างไร โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์เฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา(กพย.) (5 พ.ย. 2561)
  4. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จัดการปัญหาเชื้อดื้อยาของไทยและโลก โดย ภญ.ดร.นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (6 พ.ย. 2561)