พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยา (ภาษาภาคเหนือ)

อ.ภญ.ดร.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอบคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลทำให้เกิดเชื้อดื้อยาเป็นภาษาเหนือ

Continue reading พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยา (ภาษาภาคเหนือ)

พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยา

ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอบคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลทำให้เกิดเชื้อดื้อยา

Continue reading พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยา

หวัด-เจ็บคอ ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (สยส.) ให้ความรู้ในการดูแลตนเองเมื่อเป็นหวัด-เจ็บคอ อย่างถูกต้อง

Continue reading หวัด-เจ็บคอ ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

พิธีเปิดงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลก 2563 (Thailand ‘s World Antimicrobial Awareness Week 2020

Continue reading พิธีเปิดงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลก 2563 (Thailand ‘s World Antimicrobial Awareness Week 2020

หมอโรคติดเชื้อตอบ ทุกคำถาม “เชื้อดื้อยา”

ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จะมาไขข้อข้องใจให้กับทุกคน

Continue reading หมอโรคติดเชื้อตอบ ทุกคำถาม “เชื้อดื้อยา”