Category Archives: อินโฟกราฟิก/สไลด์

เรื่องจริง ถูกหมากัด เชื้อดื้อยารักษาเกือบไม่หาย สุดท้ายต้องเปิดแผลกว้างน่าขนลุก

เรื่องจริง คนถูกหมากัด แต่เชื้อดื้อยาทำให้รักษาเกือบไม่หาย สุดท้ายต้องเปิดแผลกว้างน่าขนลุกเพื่อล้างหนองออก

การดื้อยาเกิดได้อย่างไร?

ทำความเข้าใจกลไกการเกิดเชื้อดื้อยากันแบบง่ายๆ

ภาพชุดการดื้อยาเกิดขึ้นได้อย่างไร ทางเฟซบุ๊ก

Continue reading การดื้อยาเกิดได้อย่างไร?

10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา

สื่อชุด 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา

รูปแบบ: สื่อออนไลน์และโปสเตอร์

ดาวน์โหลดสื่อชุด 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา


10behav-poster
โปสเตอร์ 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา

อธิบาย 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา