แบบทดสอบ 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา

ทำแบบสอบถามแบบออนไลน์

ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์


ดาวน์โหลดแบบสอบถามทาง Google Drive สำหรับนำไปปริ๊นท์ หรือดาวน์โหลดผ่านลิงค์ด้านล่าง (แนะนำให้ใช้วิธีคลิกขวา แล้วเลือก save link as)

  1. แบบทดสอบ 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา (สี)
  2. แบบทดสอบ 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา (ขาวดำ)
  3. เหตุผล 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา หน้าที่ 1 
  4. เหตุผล 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา หน้าที่  2

เหตุผล 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา หน้าที่ 1
เหตุผล 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา หน้าที่ 1
เหตุผล 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา หน้าที่ 2
เหตุผล 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา หน้าที่ 2