พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยา (ภาษาภาคเหนือ)

อ.ภญ.ดร.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอบคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลทำให้เกิดเชื้อดื้อยาเป็นภาษาเหนือ

– ซื้อยาปฏิชีวนะกินเอง

– กินยาปฏิชีวนะของคนอื่น – กินยาปฏิชีวนะที่เหลือจากครั้งก่อน

– นำยาผงจากแคปซูลมาโรยลงแผล

หยุด ใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น หยุด เชื้อดื้อยา อย่าลืมบอกต่อคนที่คุณรัก

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เนื่องในโอกาส “สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563