หวัด-เจ็บคอ ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (สยส.) ให้ความรู้ในการดูแลตนเองเมื่อเป็นหวัด-เจ็บคอ อย่างถูกต้อง

โรคหวัด มีสาเหตุจากจากเชื้อไวรัส

อาการเจ็บคอ ส่วนใหญ่ก็เกิดจากเชื้อไวรัส

อาการหวัด-เจ็บคอ ส่วนใหญ่จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ยกเว้นการเจ็บคอบางประเภทที่มีการติดเชื้อแบคทีเรีย (เกิดขึ้นได้ไม่บ่อย) ซึ่งวิธีสังเกตดูได้จากต้องมีอาการครบ 3 ข้อได้แก่

1. มีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส

2. ไม่มีอาการไอ

3. มีตุ่มหนองสีขาวที่บริเวณลำคอหรือต่อมทอนซิล