พิธีเปิดงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลก 2563 (Thailand ‘s World Antimicrobial Awareness Week 2020

พิธีเปิดงาน สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลก ปี 2563 (Thailand ‘s World Antimicrobial Awareness Week 2020)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น นนทบุรี โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน