หมอโรคติดเชื้อตอบ ทุกคำถาม “เชื้อดื้อยา”

ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จะมาไขข้อข้องใจให้กับทุกคน

หลากหลายคำถามเกี่ยวกับ “เชื้อดื้อยา” ที่คาใจหลายคน ทั้ง

– เชื้อดื้อยาคืออะไร

– เกิดขึ้นได้อย่างไร

– อันตรายหรือไม่

– กลับมาเป็นซ้ำได้ไหม

หยุด ใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น หยุด เชื้อดื้อยา

อย่าลืมบอกต่อคนที่คุณรัก

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เนื่องในโอกาส “สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563

#เป็นอะไรก็ใช้ยาปฏิชีวนะเป็นที่มาของความตาย #เชื้อดื้อยา #สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย #WAAW2020 #AntimicrobialsHandleWithCare #UnitedToPreserveAntimicrobials