การดูแลสุขภาพเพื่อลดการใช้ยาต้านแบคทีเรีย

เวิร์คช็อป DIY “การดูแลสุขภาพและบรรเทาอาการเจ็บป่วยเพื่อลดการใช้ยาต้านแบคทีเรีย”

อังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 – 16.30 น.

งาน “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี พ.ศ. 2558” ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วิทยากร

1. ภญ.ดร.วัจนา ตั้งความเพียร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

2. รศ.พญ.ดร.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ กุมารแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์