สื่อรณรงค์ของ สสส.

สื่อรณรงค์ประเด็นเชื้อดื้อยาต้านแบคทีเรียในปี 2561 โดย สสส.

ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเชื้อดื้อยาและการกินยาปฎิชีวนะที่ถูกวิธี