สื่อวิดีโอจอ LED “เชื้อดื้อยา”

สื่อวิดีโอสำหรับเปิดฉายบนจอ LED

ผลิตโดย สสส.


ดาวน์โหลด (หากดาวน์โหลดไม่ได้ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save link as)