Category Archives: สิ่งพิมพ์

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 42: แบคทีเรียหรือไวรัส เช็กให้ชัดก่อนกินยาปฏิชีวนะ

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 42: แบคทีเรียหรือไวรัส เช็กให้ชัดก่อนกินยาปฏิชีวนะ

ดาวน์โหลด

Continue reading ยาวิพากษ์ฉบับที่ 42: แบคทีเรียหรือไวรัส เช็กให้ชัดก่อนกินยาปฏิชีวนะ

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 38: สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย 2561: หวัดเจ็บคอไม่ง้อยา

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 38: สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย 2561: หวัดเจ็บคอไม่ง้อยา

ดาวน์โหลด

(หากดาวน์โหลดไม่ได้ ให้คลิกขวา แล้วเลือก Save link as…)