หน้าแรก

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย” ได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้


checklist_color
แบบทดสอบ 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา