พิธีเปิดงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลก 2563 (Thailand ‘s World Antimicrobial Awareness Week 2020

Continue reading พิธีเปิดงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลก 2563 (Thailand ‘s World Antimicrobial Awareness Week 2020

หมอโรคติดเชื้อตอบ ทุกคำถาม “เชื้อดื้อยา”

ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จะมาไขข้อข้องใจให้กับทุกคน

Continue reading หมอโรคติดเชื้อตอบ ทุกคำถาม “เชื้อดื้อยา”

สูญเสียคุณแม่จากเชื้อดื้อยา

ถ่ายทอดประสบการณ์จริง การสูญเสียสมาชิกในครอบครัวจากการติดเชื้อดื้อยา โดย พญ.กุหลาบ จิตต์มิตรภาพ ผู้สูญเสียคุณแม่จากการติดเชื้อดื้อยา

Continue reading สูญเสียคุณแม่จากเชื้อดื้อยา

World Antimicrobial Awareness Week 2020

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดจัดกิจกรรม “World Antimicrobial Awareness Week 2020” ในวัน 18-24 พฤศจิกายน 2563

โดยคำขวัญในการรณรงค์ประจำปีนี้ได้แก่ “Antimicrobials: handle with care” ซึ่งใช้ได้กับการรณรงค์ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการรณรงค์เฉพาะด้านสุขภาพของมนุษย์คือ “United to preservation antimicrobials

รายละเอียดเพิ่มเติม